Stenläggning i Höllviken

Skifferplatta 60×60 inlagda i trädeck samt byggnation av trädecket.