Maskiner

Lastbilväxlare med diverse flak och containers för uthyrning. Kontakta oss för prisuppgift.

Lastmaskiner:
Volvo L20
Volvo L25

Båda med diverse redskap för materialhantering

Grävmaskiner:
Volvo Ec15 1,5 ton
Volvo Ew70 8 ton med rivningsutrustning
Volvo Ew140 14 ton med rivningsutrustning